uitgaven € 90.665
inkomsten € 89.862
bedragen x € 1.000

€ 2.676

Ontwikkeling en economie

€ 1.331

€ 14.863

Beheer en duurzaamheid

€ 10.326

€ 24.754

Zorg, jeugd en onderwijs

€ 3.488

€ 22.321

Werk en inkomen

€ 12.872

€ 4.851

Sport en cultuur

€ 1.147

€ 1.600

Middelen

€ 56.582

€ 10.756

Overhead

€ 297

Hieronder wordt in vogelvlucht aangegeven in hoeverre de prestatie-indicatoren per programma over 2017 zijn gerealiseerd. Voor de specificatie per speerpunt en de eventuele toelichting hierop wordt verwezen naar de verschillende programma's.

Burger, bestuur en veiligheid

status

aantal

Niet bekend / geen gegeven

5

Niet behaald

9

Behaald

9

Ontwikkeling en economie

status

aantal

Op koers

4

Niet bekend / geen gegeven

1

Niet behaald

2

Behaald

2

Beheer en duurzaamheid

status

aantal

Op koers

2

Onzeker

1

Niet bekend / geen gegeven

3

Niet behaald

1

Behaald

2

Zorg, jeugd en onderwijs

status

aantal

Op koers

4

Niet bekend / geen gegeven

1

Niet behaald

1

Werk en inkomen

status

aantal

Op koers

1

Niet behaald

1

Behaald

1

Sport en cultuur

status

aantal

Op koers

1

Onzeker

1

Niet bekend / geen gegeven

2

Behaald

4

Middelen

status

aantal

Op koers

2

Behaald

4