Overhead

Het onderdeel Overhead is, conform de wijzigingen van het BBV, opgenomen in het programmaverslag 2017. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.