Werk en inkomen

Maassluizers verdienen zoveel mogelijk hun eigen inkomen. De gemeente biedt alleen inkomensondersteuning als dat echt nodig is. Betaald werk geeft Maassluizers een toekomst waarin ze meer regie hebben over hun eigen leven, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente. Inwoners met problematische schulden worden op weg geholpen naar maximaal haalbare financiële zelfredzaamheid.
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat armoede over gaat van de ene generatie op de andere. We zullen er dan ook alles aan doen om kinderen kansen te bieden om mee te doen aan onderwijs, educatie, sport en cultuur.