Maatstafnr.

Omschrijving

Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.905.000

-0,1563

-454.052

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.891.000

-0,1260

-364.266

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

22.332.000

-0,1107

-2.472.152

Subtotaal

-3.290.470

1e

OZB waarde niet-woningen

290,5

380,70000

110.593

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

822,33

2.106,89

1.732.566

8b

Loonkostensubsidie

3

1.917,44

5.752,32

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.119,00

208,3

233.087,70

2

Inwoners

32.450,00

152,83

4.959.333,50

4

Inwoners: jongeren < 20 jaar

6.990,00

242,58

1.695.634,20

5

Inwoners: ouderen > 64 jaar

7.226,00

79,62

575.334,12

5a

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2.085,00

26,25

54.731,25

7

Lage inkomens

4.550,00

29,74

135.317,00

7c

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

3.050,80

457,98

1.397.205,38

12

Minderheden

4.875,00

320,37

1.561.803,75

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.354,33

85,67

201.695,74

3b

Huishoudens

14.953,00

90,49

1.353.096,97

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.015,00

21,45

107.571,75

13

Klantenpotentieel lokaal

30.890,00

39,2

1.210.888,00

14

Klantenpotentieel regionaal

12.510,00

22,29

278.847,90

15e

Leerlingen VO

836,8

370,5

310.034,40

15d

Leerlingen (V)SO

140,58

230,78

32.443,05

38

Bedrijfsvestigingen

2.429,00

76,05

184.725,45

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422,00

85,74

207.662,28

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422,00

31,5

76.293,00

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14

3.222,18

45.110,52

28a

Historische waterweg

3.750,00

15,58

58.425,00

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00049686

6.133.771,60

3.047,64

31b

ISV (b) herstructurering

0,00225058

3.764.536,49

8.472,38

36

Meerkernigheid

1

9.063,77

9.063,77

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

1,23

14.874,64

18.295,81

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1

55.518,40

55.518,40

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

646,04

11,72

7.571,59

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

39.641,59

5,82

230.714,04

32b

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

29.519,25

71,64

2.114.758,93

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

3,69

1.524,64

5.625,92

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

132,68

3.088,74

409.814,02

22

Oppervlakte bebouwing

110

595,42

65.496,20

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

3

1.936,54

5.809,62

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

107

2.302,40

246.356,80

19

Oppervlakte binnenwater

165

37,58

6.200,70

16

Oppervlakte land

847

41,17

34.870,99

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.050,28

26,46

27.790,41

24b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

14.992,00

57,54

862.639,68

25b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.590,08

50,79

944.190,16

39

Vast bedrag

1

237.798,71

237.798,71

Uitkeringsfactor

1,428

Subtotaal

31.162.085

61

Suppletieregeling OZB

2.775

62

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

2.669.149

71

Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

88.000

103

Gezond in de stad (DU)

59.000

113

Peuterspeelwerk (DU)

50.444

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

19.953

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

33.475

208

Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

11.400

221

Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU)

150.988

222

Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU)

83.814

223

Armoedebestrijding kinderen (DU)

199.365

243

Dialoog Sinterklaasintocht (DU)

45.000

252

Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen (DU)

2.476

Subtotaal

3.415.839

Algemene uitkering 2017 (functie 921)

31.287.454

Maatstafnr.

Omschrijving

Uitkering

172

Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

4.063.532

173

Decentralisatie jeugdzorg (IU)

6.389.587

174

decentralisatie Participatiewet (IU)

5.750.503

Integratie-uitkering Sociaal domein (functie 923)

Subtotaal

16.203.622

Totaal Gemeentefonds 2017

Totaal

47.491.076