De tabel geeft aan welke moties er in 2017 zijn afgedaan. Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. Dit is gebeurd in de eerste en tweede bestuursrapportage en het eindejaarsbericht.

Niet in deze tabel opgenomen moties zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Afdoeningstermijn in motie

(Gewijzigde)
planning

Tarievennota

17-11-2009

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-3-2010

31-3-2017

Motie Windpark

4-2-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-10-2017

Motie 7A Monitoring decentralisaties

5-11-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

15-11-2015

1-3-2017

Motie 2 Politiepost in Maassluis

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-6-2016

1-6-2017

Motie 5 Openingstijden stadhuis

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-4-2016

1-4-2017

Motie 7 Groepsaankoop beveiliging woningen

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2017

1-6-2016

1-10-2017

Motie 10 Garantiebanen

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-3-2016

1-5-2017

Motie 15 Fietspad Kwartellaan

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-3-2016

1-8-2017

Motie 21 Afvalscheiding verbeteren

11-11-2015

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-5-2016

1-4-2017

Motie Burgemeesters-plantsoen

27-9-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-4-2017

Motie 1 anders werken in Maassluis

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-5-2017

1-7-2017

Motie 2 duurzaamheid

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2017

1-11-2017

Motie 5 inzet op kinderen die opgroeien in armoede

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

Motie 6 proef doorstroming huurwoningen bevorderen

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2017

1-3-2017

Motie 7 werkgelegen-heid bevorderen

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2017

1-5-2017

1-11-2017

Motie 8 verkeersveilig Vlaardingsedijk

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-7-2017

Motie 9 aantrekkelijk zwembad

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-4-2017

Motie 10 aanpak jeugdwerkloosheid

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-4-2017

Motie 11 brandveilig Maassluis

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-5-2017

Motie 13 incidentele aanpak stoeptegels

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-3-2017

1-8-2017

Motie 15 Maassluis Appt

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-5-2017

1-7-2017

Motie 17 tekortkomingen in de zorg en onderbesteding budget Wmo

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-6-2017

Motie 19 waterbus naar Maassluis

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-3-2017

Motie 21 Parkeerschouw in de stad

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-3-2017

1-5-2017

Motie 22 beleving binnenstad

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

12-9-2017

Motie 25 database AED apparatuur

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

1-4-2017

1-7-2017

Motie 27 ontsluiting Medisch Centrum Dokwerk

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

1-3-2017

Motie 30 stimuleren doorstroming van sociale huur- naar koopwoningen

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2017

1-3-2017

Motie 31 uitbreiding vuurwerkvrije zones

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017

Motie 33 Onderwijsconferentie

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2017

31-3-2017

1-10-2017

Motie bredere inzet van minicontainers GFT

14-2-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2017