Reserve bruggen

A.80108

Reserve bruggen

Naam reserve

Reserve bruggen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80108

Doel

Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Beheerplan bruggen

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

113

Storting:

-

uitgesteld onderhoud bruggen

44

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

157