Bestemmingsreserve Participatiewet

A.80151

Reserve Participatie

Naam reserve

Bestemmingsreserve Participatiewet

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80151

Doel

Egaliseren van de risico's van de BUIG-middelen

Startdatum

2016

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Eenmalig storting vanuit de Algemene reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

€ 1.000.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

450

Storting:

-

vrijval stelposten en resultaat 2016

578

Onttrekking:

tekorten BUIG

-97

Boekwaarde per 31 december 2017

931