Reserve Wmo en Jeugd

A.80121

Reserve Wmo en jeugd

Naam reserve

Reserve Wmo en Jeugd

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80121

Doel

Egaliseren van fluctuaties in exploitatie van Wmo en Jeugd

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Bestedingsplan Wmo

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten Wmo en Jeugd

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 1.250.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

950

Storting:

Wmo blijverslening

86

Wmo jeugd

541

overscho WMO

70

armoedebeleid

175

Gids-middelen

33

jeugd wijkteams

65

Onttrekking:

beheer/beveiliging accommodatie

-17

Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

-196

bijdrage gemeenschappelijke regeling

-184

Wmo jeugd

-232

Burgemeesterswijk

-33

Jeugdgezondheidszorg/Centrum voor Jeugd en Gezin

-35

Boekwaarde per 31 december 2017

1.223