Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en in hoeverre de gemeente in staat is maatregelen te treffen om de risico's te beheersen.
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente grote tegenvallers kan opvangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat voornamelijk uit de algemene reserve. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de onbenutte belastingcapaciteit. Naast het weerstandsvermogen gaan we in deze paragraaf in op de financiële kengetallen. Ze geven een indicatie van de financiële positie van de gemeente.