Bevolking-leeftijd per 1 januari

2015

2016

2017

0-19 jaar

6.904

6.891

6.990

20-64 jaar

18.508

18.349

18.234

65 jaar en ouder

6.789

7.052

7.226

Totaal

32.201

32.292

32.450

Bevolking-geslacht

2015

2016

2017

Vrouwen

16.455

16.463

16.532

Mannen

15.746

15.829

15.918

Totaal

32.201

32.292

32.450

Bevolking-etniciteit

2015

2016

2017

Zonder een migratie-achtergrond

23.811

23.829

23.712

Met een migratie-achtergrond

8.390

8.463

8.738

Totaal

32.201

32.292

32.450

Huishoudens naar soort per 1 januari (CBS)

2015

2016

2017

Eenpersoonshuishouden

4.861

4.972

5.015

Echtpaar/samenwonend (zonder kinderen)

4.635

4.661

4.653

1-oudergezin

1.056

1.105

1.119

2-oudergezin

3.831

3.781

3.812

Anders

87

78

75

Totaal

14.470

14.597

14.674

Huishoudens met een laag inkomen

4.400

4.500

4.550

< 110% minimum

nb

nb

nb

Totaal

4.400

4.500

4.550

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

2015

2016

2017

Bijstandsgerechtigden

736

836

863

waarvan IOAW/IOAZ

32

36

41

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

936

930

922

WAZ

14

12

11

Wajong

395

403

400

Scholing en vorming-leerlingen

2015

2016

2017

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.846

1.812

1.766

Leerlingen openbaar basisonderwijs

694

728

720

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

64

66

141

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.156

1.047

837

Jeugdhulp

2015

2016

2017 (1e half jaar)

Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar

10,2%

10,2%

6,6%

Woningvoorraad

2015

2016

2017

Woningen per 1 januari (CBS)

14.846

14.938

14.943

Nieuwbouw koop/huur

82

81

124

Overig (CBS)

11

9

11

Sloop (CBS)

-1

-85

-20

Totaal

14.938

14.943

15.058

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

2015

2016

2017

Bedrijfsvestigingen (CBS)

1.915

1.945

2.070

Klantenpotentieel lokaal

30.700

30.760

30.890

Klantenpotentieel regionaal

12.590

12.520

12.520

Fysieke structuur

2015

2016

2017

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

163

163

165

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

-

15.390

15.577

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.343.000

1.343.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

47

47

47

Aantal duikers

-

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

-

8.500

8.879

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

171

170

165

Aantal bomen

-

10.900

10.900

Financiële structuur

2015

2016

2017

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Gewone uitgaven

106.107.241

3.295

94.651.347

2.931

87.987.218

2.711

Investeringsvolume

10.954.993

340

7.657.287

237

8.764.765

270

Opbrengst belastingen

9.036.947

281

8.499.870

263

8.645.784

266

Algemene uitkering GF

30.156.047

938

32.374.983

1.003

31.385.479

967

Boekwaarde activa

99.909.509

3.103

101.114.112

3.131

104.821.944

3.230

Eigen financiële middelen

40.827.665

1.268

40.470.425

1.253

43.213.547

1.332

Vaste schuld

53.612.197

1.665

59.273.114

1.836

54.532.682

1.681