Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan in hoeverre de beleidsvoornemens  voor 2017 op het gebied van bedrijfsvoering zijn gerealiseerd. Er wordt ingegaan op specifieke thema’s op het gebied van organisatieontwikkeling, personeel, financieel beleid, ICT, Informatiebeveiliging, juridische zaken, huisvesting en facilitaire zaken.