Naar aanleiding van het rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de RKC als afgedaan worden beschouwd. De tabel geeft aan welke aanbevelingen er in 2017 zijn afgedaan.

Niet opgenomen onderwerpen zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum besluit

Aanbeveling

Afdoeningstermijn

Afgedaan

Grip op verbonden partijen:
Afwegingskader verbonden partijen

16-2-2016

Aanbevelingen voor de gemeenteraad: Versterk de eigen kaderstellende rol bij het aangaan van verbonden partijen. Vraag het college om in samenspraak met de raad een praktisch toepasbaar afwegingskader voor het aangaan van verbonden partijen op te stellen. Stel dit afwegingskader vast en pas het toe bij de besluitvorming over nieuwe partijen.

1-7-2016

Ja, met RIB dd. 31-03-17 inzake verbonden partijen

Grip op verbonden partijen:
Evalueerbare maatschappelijke effecten

16-2-2016

Aanbevelingen voor de gemeenteraad: Zorg dat bij het aangaan van verbonden partijen de motieven en beoogde maatschappelijke effecten evalueerbaar geformuleerd worden.

1-7-2016

Ja, met RIB dd. 31-03-17 inzake verbonden partijen

Grip op verbonden partijen:
Informatie positie gemeenteraad

16-2-2016

Aanbevelingen voor de gemeenteraad: Versterk de eigen informatiepositie zodat je als raad beter in staat bent te controleren en (bij) te sturen. Zorg dat de raad in ieder geval consequent zicht heeft op de lokaal gerealiseerde effecten, politieke keuzevraagstukken en de mate waarin een verbonden partij de beoogde meerwaarde biedt.

1-7-2016

Ja, met RIB dd. 31-03-17 inzake verbonden partijen

Grip op verbonden partijen:
In stelling brengen raad I

16-2-2016

Aanbevelingen voor het college: Zet er als bestuurder in verbonden partijen op in om de raad tijdig en op maat in stelling te brengen.

1-7-2016

Ja, met RIB dd. 31-03-17 inzake verbonden partijen

Grip op verbonden partijen:
In stelling brengen raad II

16-2-2016

Aanbevelingen voor het college: Werk samen met de eigen ambtelijke organisatie aan het beter in stelling brengen van de raad.

1-7-2016

Ja, met RIB dd. 31-03-17 inzake verbonden partijen