Voorziening begraven

A.90123

Voorziening particuliere graven

Naam

Voorziening begraven

Soort voorziening

Voorziening ter egalisatie kosten begraven

Nummer

90123

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedekstenen en graven

Startdatum

2017

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de voorziening

Heffingen in verband met uitgifte van particuliere graven

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

Storting:

Overboeking van Reserve uitgifte en verlenging particuliere graven

614

Vrijval:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

614