Ontwikkeling en economie

Dit programma bouwt verder aan een stad waarop de Maasluizers trots kunnen zijn. Maassluis werkt aan een aantrekkelijke stad voor haar bewoners, bedrijven, maar ook voor haar bezoekers. Bij de uitwerking van de stedelijke ambities is de markt aan zet, binnen de door de gemeente geschetste kaders. De gemeente heeft bij gebiedsontwikkeling een faciliterende rol en ontwikkelt zelf alleen nog nieuwe plannen als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt dit niet oppakt. De gemeente gebruikt bestaand gemeentelijk vastgoed zo efficiënt en flexibel mogelijk. In het geval van verkoop of transformatie wordt het eigen vastgoed zo goed mogelijk ingezet voor de ontwikkelopgaven in de gebieden.