Middelen

Het programma Middelen geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente.  Een financieel gezonde gemeente betekent:

  • een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
  • goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
  • een goede financieringsfunctie;
  • voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken;
  • voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen);
  • een aanvaardbare lastendruk voor Maassluise inwoners en ondernemers.

Een nadere uitwerking komt terug in de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.