Prestatie-indicatoren

7.1 Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam te voeren gemeentelijk beleid
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Dekkingspercentage risicoprofiel> 90%>95%> 70%>95%Naris, doorlopend
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Weerstandsratio2,82,9>12,9Naris, doorlopend
Realisatie bezuinigingennb100%100%90%Eigen statistiek / doorlopend
Percentage gerealiseerde inkomsten-99,3%100%98,1%Eigen statistiek / doorlopend
Duurzaam sluitend meerjarenperspectiefneeJaJaJaEigen statistiek / doorlopend
7.2 Aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Relatieve positie woonlastendruk52%39%< 50%< 50%Coelo-atlas / eens per jaar