Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Aanvaardbare lokale lastendruk

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Maassluis ernaar streeft om tot de 50% goedkoopste gemeenten voor wat betreft de lokale lasten te behoren.