Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhouden van de kapitaalgoederen wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, speelgelegenheden en gemeentelijke gebouwen. Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen.