Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen van de gemeente Maassluis. Het gaat hier om alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties waar de gemeente Maassluis een financieel én bestuurlijk belang in heeft. De gemeente verbindt zich aan een partij om beleidsdoelstellingen uit de programma's mee te realiseren en het publieke belang te dienen.

Samenwerking in een verbonden partij heeft (veronderstelde) voordelen boven niets doen, zelf doen, of inkopen bij derden. Een verbonden partij biedt de mogelijkheid om voordelen te behalen op het gebied van efficiency, kennis en risicospreiding. Verbonden partijen leveren ook risico's op voor gemeenten. Het is van belang dat de gemeente deze risico's onderkent, monitort en - indien nodig - ingrijpt.