Kaderstellende documenten

Samenwerkingswijzer

Op dinsdag 9 mei 2017 is tijdens een thema-avond de 'samenwerkingswijzer' gepresenteerd. Deze samenwerkingswijzer vervangt de traditionele nota verbonden partijen. Deze toolkit is vooral een praktische gereedschapskist voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie om de grip op de samenwerkingsverbanden te behouden of juist te versterken.

De toolkit is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die samen de kaderstellende documenten vormen.
De samenwerkingswijzer is de kern en het startpunt van de informatie. Vanuit de samenwerkingswijzer kan worden doorgeklikt op vier functies:
nummer 1: strategie en alliantiemanagement;
nummer 2: inventariseren en beschrijven van samenwerking;
nummer 3: evaluatie en monitoring; en
nummer 4: leren en ervaringsuitwisseling.
Binnen deze functies kan worden doorgeklikt naar onderliggende verdiepende instrumenten en achtergrondinformatie.