Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

Dataland

Dataland is een samenwerkingsverband van en voor gemeenten. De organisatie ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van geo-, WOZ en vastgoedinformatie.