Een evenwichtige groei van de stad

Mijlpalen Meerjarenprogramma Projecten 2017

Met (grond) exploitatie

Het Balkon

Start verkoop derde appartemententoren - gerealiseerd
Start bouw 19 boulevardwoningen - gerealiseerd
Start bouw 19 hofwoningen - gerealiseerd
Realisatie tijdelijke horeca - niet gerealiseerd (onbestemd)

De Dijk

Acquisitie en verkoop kavels - doorlopend
Uitgifte kavels - geen kavels verkocht in 2017, wel aanzienlijke toename interesse vanuit de markt

Koningshoek

Start uitvoering bouwrijp maken uit te geven gronden - gerealiseerd
Aanbesteding inrichtingsplan buitenruimte - gerealiseerd
Start uitvoering buitenruimte (Van Beethovenlaan) - gerealiseerd

Noorddijk/Geerkade

Start verkoop (bij onherroepelijke omgevingsvergunning) - vergunning verleend, niet onherroepelijk
Start bouw woningen (bij voldoende voorverkoop)

Kapelpolder

Start bestemmingsplan Dirkzwagerstraat - gerealiseerd
Afronden definitief bouwplan - verwachte realisatie was 2017, wordt 2018
Start bouw woningen Dirkzwagerstraat - verwachte realisatie was 2017, wordt 2018

Projecten met een voorbereidingskrediet

De Kade

Realisatieovereenkomst met Appelbloesem - gerealiseerd (naar aanleiding van positieve raadsconsultatie)
Lidl - Steendijkpolder
Start coördinatieregeling - gerealiseerd
Start sloop en nieuwbouw - verwachte realisatie was 2017, wordt 2018

Projecten in algemene dienst

Burgemeesterswijk

Oplevering 8 woningen ‘t Buitenrijk (fase 3a) - gerealiseerd
Oplevering 30 woningen Loofmeesters (fase 2 noord) - gerealiseerd

Dijkpolder - Wilgenrijk

Oplevering eerste woningen deelplan Blikveld (‘Tweede Weverskade’) - gerealiseerd
Realisatie tweede fietsbrug over het nieuwe Water (ter hoogte van de RK-kerk) - gerealiseerd
Oplevering gebiedsontsluitingsweg C. v.d. Lelylaan (verlengde Uiverlaan) - gerealiseerd
Oplevering 45 woningen deelplan 7a ('eiland') - 2018
Opwaardering bestaande brug nabij Weverskade 86 (via Uitvoeringsplan Buitenruimte) - verwachte realisatie was 2017, wordt 2018

Dijkpolder - Lely Campus

Oplevering bedrijfsontsluitingsweg (aansluiting op c. v.d. Lelylaan) - gerealiseerd

Sluispolder-West

Oplevering 36 woningen in deelplan 1 - gerealiseerd
Sloop en start nieuwbouw 20 woningen J. Luykenstraat (deelplan 2) - gerealiseerd
Start nieuwbouw CBS ’t Spectrum (deelplan 1) - gerealiseerd
Besluitvorming en sloopbesluit Maasdelta deelplan 3 P.C. Hooftlaan - gerealiseerd
Vaststelling planologische procedure deelplan 3 P. C. Hooftlaan - verwachte realisatie was 2017, wordt 2018

Vlietlocatie e.o.
Voorlopige gunning tenderproces (ontwikkelovereenkomst) - gerealiseerd