Uitvoeren Woonvisie

Op basis van de Woonvisie 2016-2020 zijn in 2017 met woningcorporaties en met andere partijen afspraken gemaakt voor de komende jaren.