Het versterken van de lokale economie

Acquisitie bedrijventerrein De Dijk

Voor de verkoop van kavels op bedrijventerrein De Dijk is voortdurend acquisitie gepleegd. Onder andere met social media, deelname aan de People’s business Beurs en gesprekken met ondernemers. Helaas is er in 2017 geen kavel verkocht, wij kunnen echter wel melden dat de interesse in bedrijventerrein De Dijk eind 2017 sterk is toegenomen.

Detailhandel

Begin 2017 is het Randstad Koopstromenonderzoek gepubliceerd. Over het algemeen scoort de detailhandel in Maassluis redelijk tot goed. Het onderzoek bevestigt de noodzaak om alert te blijven op het economisch functioneren van de detailhandel.

Door Koningshoek wordt hard aan de weg getimmerd met de verbouwing en revitalisering en het aantrekken van nieuwe winkels.

Het Stadshart heeft ook actie ondernomen om aantrekkelijk te blijven als winkelgebied. Daartoe zijn zij, in samenwerking met gemeente en Rabobank, gestart met het De Nieuwe Winkelstraat-in-actie-traject om tot een actieplan te komen voor de toekomst van de detailhandel in het Stadshart van Maassluis. In 2018 wordt dit actieplan opgeleverd.

MRDH

Er is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gewerkt aan het opstellen van een regionale agenda bedrijventerreinen en een actie-agenda werklocaties (kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen). Dat laatste is gericht op de versterking van de ruimtelijk-economische structuur en het concreet benoemen van de kansen en uitdagingen van de werklocaties van de MRDH. Maassluis heeft hier actief aan deelgenomen en is momenteel bezig voor het onderwerp bedrijventerreinen een verdiepingsslag voor Maassluis te maken.

Economisch actieplan

Voor de uitvoering van de economische visie is een Economisch actieplan opgesteld. Hierin staan concrete acties voor de komende jaren.  

BIZ (bedrijven investeringszone)

Begin 2017 is de draagvlakmeting voor het verlengen van de BIZ Stadshart gehouden. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd, waardoor de BIZ voor een periode van vijf jaar is verlengd.

Maassluispas

Met de Ondernemers van de Binnenloper en ondernemers van Koningshoek is enkele malen gesproken over de omzetting van de Binnenloper naar een Ervaar Maassluispas.  Eind 2017 is aan de organisatie van de Binnenloper een bijdrage verleend om de omzetting naar een Maassluis brede Ervaar Maassluispas mogelijk te maken.