Reserve onderhoud binnensportaccommodaties

A.80118

Reserve onderhoud binnensportacc.

Naam reserve

Reserve onderhoud binnensportaccommodaties

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80118

Doel

Egaliseren van onderhoudskosten binnensportaccommodaties

Startdatum

2004

Einddatum

Bestedingsplan

Meerjarig onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten binnensportaccommodaties

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

554

Storting:

onderuitputting onderhoud gymlokalen en sporthallen

48

onderuitputting onderhoud zwembad

15

Onttrekking:

onttrekking wegens aanvulling onderhoud gemeentelijke gebouwen

-30

onderhoud binnensport

-12

aantrekkelijk maken zwembad

-40

Boekwaarde per 31 december 2017

534