Reserve inburgering

A.80144

Reserve Inburgering

Naam reserve

Reserve inburgering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80144

Doel

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

67

Storting:

-

Onttrekking:

besteding 2017

-45

Boekwaarde per 31 december 2017

22