Voorziening uitkering nabestaanden

A.90115

Voorziening uitkering nabestaanden

Naam

Voorziening uitkering nabestaanden

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90115

Doel

Startdatum

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

229

Storting:

-

Vrijval:

Onttrekking:

-

overboeking saldo naar voorziening pensioenen wethouders

-216

uitkering nabestaanden wethouder

-13

Boekwaarde per 31 december 2017