Voorziening bodemsanering Tooroplaan

A.90114

Voorziening bewegwijzering

Naam

Voorziening bewegwijzering

Soort voorziening

Voorziening voor onderhoudsegalisatie

Nummer

90114

Doel

Het reserveren van middelen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende kosten van de bewegwijzering

Startdatum

2010

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

-

Voeding van de voorziening

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

12

Storting:

Jaarlijkse dotatie

Vrijval:

opheffen voorziening

-12

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017