Voorziening baggerwerk binnenhaven

A.90104

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Naam

Voorziening baggerwerk haven

Soort voorziening

Voorziening voor onderhoudsegalisatie

Nummer

90104

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van het baggerwerk in de haven

Startdatum

1993

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Periodiek wordt de diepte van de haven gepeild door het Havenbedrijf Rotterdam. Afhankelijk van deze peiling wordt gebaggerd. Wanneer de diepte ontoereikend is om voor de gebruikers veilig en probleemloos doorvaart te kunnen garanderen, wordt een baggeropdracht verstrekt.

Voeding van de voorziening

Jaarlijkse storting van € 72.605 (gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende tien jaar)

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

321

Storting:

Jaarlijkse dotatie

73

Vrijval:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

394