Reserve hosting bedrijfsvoering

A.80154

Reserve bedrijfsvoering

Naam reserve

Reserve bedrijfvoering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80154

Doel

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

0

Storting:

-

resultaat Hosting Stroomopwaarts

627

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2017

627