Voorziening grondbedrijf

A.90109

Voorziening grondbedrijf

Naam

Voorziening Grondbedrijf

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90109

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen

Startdatum

2002

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

MPG

Voeding van de voorziening

Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

Storting:

ABB Vlietlokatie

50

Vrijval:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

50