Ziekteverzuim

Interne doelstellingen 2017

  • Afname lang- en kortdurend ziekteverzuim
  • Bevordering van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

Toelichting

Het langdurig ziekteverzuim is zoals eerder is gerapporteerd, toegenomen. Wij zijn nu aan het onderzoeken in hoeverre de beperkingen realistische verwachtingen kunnen geven tot terugkeer in het arbeidsproces. De organisatie heeft te maken met een diversiteit aan problematieken. In samenwerking met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk wordt gezocht naar adequate oplossing die leidt tot duurzame inzetbaarheid intern of extern.