Organisatieontwikkeling

Doelstellingen 2017

  • Organisatievisie 2017-2022 bepalen
  • Kansen benutten voor slimmer werken in de regio
  • Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
  • Ontwikkeling strategisch HRM-beleid

Toelichting

In 2017 stond de organisatieontwikkeling centraal. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie veel meer midden in de samenleving moet staan. Er zijn kernwaarden benoemd en medewerkers zijn uitgenodigd en uitgedaagd om mee te denken wat deze kernwaarden in hun dagelijkse omgeving betekenen en hoe zij daar invulling aan kunnen geven. Uit al de ideeën zijn prioriteiten gekozen waarmee we volop aan de slag zijn gegaan. In 2018 en de komende jaren gaan we hier mee verder. Daarnaast is een nieuwe structuur ontwikkeld die de organisatie flexibeler maakt en beter in staat stelt om er voor de inwoners van Maassluis te zijn. In 2018 zal die structuur worden geïmplementeerd. De nieuwe structuur moet ons helpen een meer wendbare organisatie te zijn die op eigentijdse manier in de samenleving staat en uitgaat van dialoog.
Mei 2017 is het Organisatie- en Ontwikkelplan Stadsbedrijf vastgesteld. Dit plan beschrijft het ideale Stadsbedrijf en het traject om daar in een aantal jaren (2017-2022) naar toe te groeien. Kernpunt van het plan is om een - aantoonbaar - efficiënt en kwalitatief hoogwaardig toekomstig Stadsbedrijf neer te zetten. Vitaliteit van de medewerkers, optimaliseren van processen en samenwerking met een marktpartner zijn hierbij belangrijke elementen. Als onderdeel van het traject heeft in 2017 een benodigde organisatiestructuur plaatsgevonden. De ontwikkeling vraagt de eerste jaren investeringen, maar is over een periode van vijf jaar budgetneutraal.