Toelichting op de mutaties

De hoogte van het risicoprofiel is, op basis van 70% zekerheid, € 0,1 miljoen hoger dan de begroting 2017. Door betere inzichten is er een aantal risico’s bijgesteld.
Het Nederlands adviesbureau voor risicomanagement (NARIS) heeft het risicoprofiel van Maassluis geanalyseerd. De aanbevelingen van dit bureau zijn, samen met de actuele inzichten van de vakafdelingen, grotendeels verwerkt. In 2017 heeft het Nederlands adviesbureau voor risicomanagement (NARIS) het risicoprofiel van Maassluis geanalyseerd. De aanbevelingen van dit bureau worden, samen met de actuele inzichten van de vakafdelingen, zijn in de begroting 2018 terug te vinden in een ge-update risicoprofiel.