Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS

Sinds juli 2015 verzorgt Stroomopwaarts MVS de uitvoering van de Participatiewet.