Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Voor de uitvoering van de taken op het terrein van de Participatiewet hebben we gezorgd voor goede afspraken en voldoende budget voor de uitvoering door Stroomopwaarts. Stroomopwaarts zorgt voor een eigen jaarverslag waarin uitgebreid teruggeblikt zal worden op de diverse taken.