Prestatie-indicatoren

5.1 Mensen aan de slag
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Percentage van uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar (regulier) werk29%28,5%38%35,8%Stroomopwaarts, jaarlijks
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Aantal bijstandsgerechtigden, inclusief IOAW/IOAZ-836873855Stroomopwaarts, jaarlijks
Er worden minimaal 12 garantiebanen gerealiseerd-412521Stroomopwaarts, jaarlijks