Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Overhead
SoortPrimaire Begroting 2017Definitieve Begroting 2017Rekening 2017
Lasten9.21710.4009.941
Baten-112-36-209
Saldo baten en lasten9.10610.3649.732
Mutaties reserves
Toevoegingen0150815
Onttrekkingen0-89-88
Saldo reservemutaties062727
Gerealiseerd resultaat9.10610.42610.459