Lokale heffingen

Bedrijven Investeringszone (BIZ) heffing

De Bedrijven Investeringszone (kortweg BI-zone) maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen. Gemeenten kunnen op initiatief van ondernemers overgaan tot het instellen van een BI-zone.

De BIZ-heffing mag plaatsvinden over een periode van maximaal vijf jaar. De eerste periode waarin de heffing plaatsvond was 2012-2016. Begin 2017 heeft er een draagvlakmeting plaatsgevonden onder de betrokken ondernemers. Hieruit bleek dat er voldoende draagvlak onder de ondernemers in de binnenstad was om over de periode 2017-2021 wederom een BIZ-heffing toe te passen.

Het tarief wordt bepaald door de Vereniging BIZ Stadshart Maassluis (en niet door de gemeente) en bedraagt voor de gehele periode 2017-2021 0,12% van de WOZ-waarde (zoals die gold voor het jaar 2016).