In Maassluis is het goed wonen

Koningshof
In de besluitvorming van de raad over de businesscase Theater Koningshof was de structurele ophoging begrepen van de subsidiëring van deze voorziening. Tevens stelde de raad een investeringskrediet beschikbaar, waardoor de theaterzaal van Koningshof ter vergroting van het comfort van de bezoekers kon worden voorzien van een nieuwe tribune. Aan de Stichting Theater Koningshof is een garantie verstrekt op een door haar afgesloten geldlening ter grootte van € 200.000. Met deze geldlening kon Koningshof een aantal investeringen realiseren ter verbetering van de gebruikersfunctionaliteit van het gebouw, zoals beschreven in de businesscase die medio 2017 is vastgesteld.

Zwembad
In de zomerperiode heeft sport- en recreatiebad Dol-fijn een ware metamorfose ondergaan. Er zijn budgetneutraal investeringen gedaan in energiemaatregelen, glijbaan, peuter-, kleuter-, en het recreatiebad om de aantrekkelijkheid van het zwembad te vergroten en de energiekosten te kunnen laten dalen.

Binnensportaccommodaties

Aan de hand van het visiedocument kwaliteitsverbetering binnensportaccommodaties is er een definitieve locatiekeuze gemaakt voor een sportzaal aan de Sportlaan. In overleg met het Reviuslyceum en MBV Green Eagles worden de gebruikerswensen in kaart gebracht. Voor de sportzaal aan de Haydnlaan worden ook stappen gezet voor de realisatie en vindt een inventarisatie plaats met GV Maassluis over hun specifieke wensen.

Tarievenbeleid

Aan binnen- en buitensportverenigingen is uitleg gegeven over het nieuwe tarievensysteem dat per 1 januari 2018 (gefaseerd) zou ingaan.

Cultuur
De Cultuurmakelaar is ingezet om de samenwerkingen en verbindingen in de stad te zoeken en hiervoor enthousiasme te verkrijgen. Zij heeft ook de rol van aanjager om nieuwe initiatieven te laten ontstaan of bestaande activiteiten een nieuwe impuls te geven.

Met het Fonds voor de Cultuurparticipatie zijn overeenkomsten aangegaan betreffende de Regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit en Muziekimpuls.

Overleggen zijn gevoerd tussen de Stichting Maassluise Kunstenaars, eigenaren van leegstaande winkelpanden en de centrummanager van de historische binnenstad met betrekking tot het opzetten en organiseren van 'Kunst in de etalage'.

De Cultuurmakelaar heeft zich intensief ingezet om te komen tot één evenementenkalender.

Ondersteuning is geboden bij het opzetten van de regelingen JeugdCultuurFonds en JeugdSportFonds.

Inzet is geleverd voor het opzetten van de website Kies voor Cultuur en het benaderen van deelnemers.

Facilitaire en ondersteunende werkzaamheden zijn verricht aan het realiseren van de Canon van Maassluis.

Ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeenten Midden-Delfland, Vlaardingen en Maassluis over de voorgenomen fusie tussen de bibliotheken uit deze gemeenten.

De realisatie van de informatiebordjes aan de Koning Willem Alexander Boulevard was in ambtelijke handen.

De uitvoering van de verschillende culturele evenementen in de stad werd mede mogelijk gemaakt door het verlenen van subsidie. De subsidieverleningen verliepen via het subsidieloket.