Gezondheid als basis voor meedoen

Sport

De uitvoering van de Sportnota Maassluis 2013 is voortgezet. Sportstimuleringsprojecten als "Kies voor sport" en de triminstuiven zijn gecontinueerd. Onder andere via de buurtsport coördinatoren en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is gewerkt aan de versterking en bevordering van het verenigingsleven. Veder is er sinds augustus een beweegcoach aangepast sporten actief in de stad.
Op deze manier is een bijdrage geleverd aan het vergroten van de sportparticipatie in Maassluis. Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid van onze inwoners; sportverenigingen zorgen er in belangrijke mate voor dat onze inwoners mee kunnen doen in het sociale (verenigings)leven. De opstart van het Jeugdsportfonds via Stroomopwaarts draagt eraan bij dat sport voor kinderen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging, laagdrempeliger bereikbaar is.

Kleedkamersubsidieregeling

Aan zowel MSV '71 als MHV Evergreen is een subsidie in het kader van de subsidieregeling kleedkamers verstrekt.

Start Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

Via Stroomopwaarts is het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds opgestart.