Prestatie-indicatoren

6.1 In Maassluis is het goed wonen
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Oordeel inwoner voorzieningen (% (zeer) tevreden)73%7,166%Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) / K-MVS, eens in 2 jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Tevredenheid inwoner sportvoorzieningen (% (zeer) tevreden)71%71%71%-Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), eens in 2 jaar
6.2 Gezondheid als basis voor meedoen
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
percentage inwoners boven de 18 jaar dat voldoet aan de Combinorm bewegen61%62%Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl; sportservice Zuid-Holland, 1x per vier jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Ervaren eigen gezondheid door inwoners-K-MVS, eens in 2 jaar
6.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken scholen8131313Eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken sportverenigingen3466Eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken culturele instellingen3333Eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken welzijnsorganisaties-111Eigen statistiek, doorlopend