Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen

De bescherming van langzaam verkeer ten opzichte van het overige verkeer vormt een uitgangspunt om binnen Maassluis iedereen op een veilige en functionele wijze van A naar B te kunnen laten komen.