Prestatie-indicatoren

3.1 Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Gemiddelde waardering bewoners voor buurt als leef- en woonomgeving7,57,37,5Kenniscentrum MVS, eens per jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar (% bewoners (helemaal) mee eens)67%67%67%-Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar
In de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (% bewoners (helemaal) mee eens)75%75%75%-Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar
De buurt is schoon (% bewoners (helemaal) eens)59%59%61%-Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden61%54%61%Kenniscentrum MVS, eens per jaar
Meldingen over groen, openbare ruimte bij het loket Schoon Heel en Veilig-4.980Eigen gegevens, jaarlijks
3.2 Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)46%45%52%46%Eigen statistiek, doorlopend
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen-22%Eigen gegevens, jaarlijks
CO2-reductie-128.000 ton128.000Eigen gegevens, jaarlijks