Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte

Visie Openbare Ruimte

In 2017 is vervolg gegeven aan de concrete vertaling van de Visie Openbare Ruimte (VOR) naar de “Maat van Maassluis”. Zoals beschreven in de VOR vormt naast technische noodzakelijkheid een parameter ten behoeve van prioritering van de projecten. Uitgangspunt hierbij is altijd “Schoon, Heel en Veilig”.
Vanuit de beheerplannen en het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2017 zijn er diverse (infrastructurele) projecten met betrekking tot het (her)inrichten van de functionele en duurzame buitenruimte uitgevoerd waarbij de maat van Maassluis is nagestreefd.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

Onder de naam 'wijkdeals' zijn er in 2017 ca. 40 deals met bewoners gesloten waarbij bewoners samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. Naast kleinere wijkdeals zijn er ook twee grotere afgesloten. In het woongebied Wipperspark en voor de terrasflat Nobeldreef wordt de groenvoorziening door de bewoners onderhouden. De groenvoorziening is door de gemeente in samenwerking met de bewoners zodanig aangepast dat het aansluit op de wensen van de bewoners. Deze en andere wijkdeals leiden tot een hogere kwaliteit waarbij de bewoners een 'plus' zetten op de inrichting die de gemeente conform de VOR realiseert waardoor de betrokkenheid en sociale binding en een trots gevoel over de omgeving wordt versterkt.

Vergroenen Schoolpleinen

Afgelopen jaar zijn er twee schoolpleinen met een groen/blauwe inrichting geopend. In samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze schoolpleinen samen met basisschool de Groene Hoek en de Regenboog tot een mooi vernieuwd schoolplein verrezen. Meerdere scholen hebben interesse getoond en daarmee worden ook afspraken gemaakt.

Mindervalide toegankelijkheid buitenruimte
Bij de laatste “globale visuele weginspectie" is een extra inventarisatie van de mindervalide opritten en de visueel gehandicapten geleidestroken uitgevoerd, alsmede gebreken op de voet-, en fietspaden. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de gebruikswaarde voor deze kwetsbare groep.