Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vanuit het verbeterprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft gewerkt worden aan inhoudelijke verbeteringen. Als lid van het dagelijks bestuur heeft de gemeente alle ontwikkelingen op de voet gevolgd.