Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de vervoersautoriteit en de tweede is het economisch vestigingsklimaat. De vervoersautoriteit draagt bij aan de doelstellingen van dit speerpunt.