Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd:

GR ROGplus

ROGplus verzorgt de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Daarnaast verzorgt ROGplus backoffice taken in het kader van de Jeugdwet.

GR Jeugdhulp

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is de inkooporganisatie voor de samenwerkende gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Via de GRJR koopt de gemeente de tweedelijnsjeugdhulp in (jeugd-GGZ, jeugd-en opvoedondersteuning en residentiële zorg voor jeugd met een beperking), evenals de inzet van de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) en Veilig Thuis. In 2017 is er een evaluatie van het functioneren van de GR uitgevoerd, op basis waarvan in 2018 de uitvoering, binnen de bestaande kaders, wordt geoptimaliseerd. Het is daarvoor niet nodig om de regeling zelf te veranderen.