Prestatie-indicatoren

4.1 Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
% inwoners van Maassluis dat vrijwilliger is43%43%41%41%Tympaan, eens in de 5 jaar
Aantal voor- en vroegtijdige schoolverlaters63456045Ministerie OCW, jaarlijks
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject87%90%90%79%CJG, jaarlijks
Bereik jeugdgezondheidszorg is minimaal 95% van de doelgroep98%98,7%>95%92,95%CJG, jaarlijks
Aantal kinderen met problemen dat wordt geholpen650600500300Vraagraak/ROGplus/Rondom
4.2 Maatwerk: zelfstandig zijn, worden en blijven met ondersteuning
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017R2017StatusBron/Frequentie
Aantal inwoners dat een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo ontvangt, afgezet tegen het totaal aantal inwoners.12,7%7,82%8%nnbROGplus, jaarlijks