In Maassluis is het goed wonen

Wijkteam VraagRaak: zichtbaar in de stad

Inwoners weten VraagRaak veelal te vinden. Er wordt veel samengewerkt met uiteenlopende partners in het sociale domein om ondersteuningsvragen bij jeugdigen en hun gezinnen te signaleren en daar ook mee aan de slag te gaan op basis van integrale ondersteuningsplannen. De nadruk is daarbij gericht op het versterken en inzetten van eigen mogelijkheden en netwerk.

2017 heeft in het teken gestaan van kwaliteitsverbetering en aanscherping van de werkwijze van het wijkteam VraagRaak. Er is een visiedocument opgesteld dat in januari 2018 zal worden vastgesteld.

Het wijkteam VraagRaak heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toegang met een eigen locatie en open karakter waar inwoners -9 maanden tot 100+ met ondersteuningsvragen, maar ook hun naasten en betrokken professionals terecht kunnen. Essentieel aan het wijkteam is de samenwerking met andere partijen in het maatschappelijke veld. Een deel van hen heeft een rol in het preventieve kader, een ander deel komt pas in beeld bij complexe problematiek.
De gemeente heeft als gesprekspartner en als opdrachtgever (inkoop/subsidierelatie) een regisserende rol in deze samenwerking, maar het is aan het wijkteam om vanuit een proactieve houding een relatie met deze partijen te onderhouden.

Onderwijs

De gemeente Maassluis werkt samen met alle betrokkenen met het oog op het bevorderen van gelijke kansen aan kinderen, ongeacht hun startpositie. Lokaal is samengewerkt om de schoolgebouwen op orde te brengen en te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de nabije toekomst, zoals de eenentwintigste eeuwse vaardigheden en de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s). Met het Montononderwijs vond over deze aspecten overleg plaats. De meeste schoolpleinen zijn groen en rookvrij, hebben een wijkfunctie en vervullen een rol in hemelwaterafvoer. Er is aandacht voor bewegen, lopend en op de fiets naar school gaan en sport op het plein. Bijzondere aandacht gaat uit naar het stimuleren van meer dan alleen cognitieve vaardigheden bijvoorbeeld in de vorm van pauzesport, cultuurmenu en techniekmenu.